Boligutviklingstomt i Svelvik til salgs.

Boligområde, regulert til 31 enheter.

Tomtearealet er på ca. 43 mål og er regulert til boligbebyggelse, med totalt 31 enheter fordelt på 26 frittliggende småhus, og 5 enheter i rekke.

Tomteområdet ligger vest og sørvest for øvre del av Mariåsveien i tilknytning til eksisterende boligområde på Mariås i Svelvik.

Området består av lavproduktiv skog preget av tidligere hogst, og det er ingen bebyggelse innenfor område

Området grenser til skogsterreng avsatt til friområde i kommuneplanen. Store deler av området ligger høyt og fritt og vil være svært solrikt det meste av året.

 

Nærmeste barnehage er Ebbestad Barnehage som ligger ca. 700 m fra området. Nærmeste barneskole og ungdomsskole er ca. 3.5 km unna. Videregående skoler finnes i Sande og Drammen.

 

Det finnes mange lokale lekeplasser for barn i de enkelte boområdene, og i tilknytning til Ebbestadhallen ligger idrettshall, grusbane, tennisbane og en liten skatepark. Dette er ca. 700 m fra tomteområdet.

Kort vei til turløyper, lysløyper og fiskevann.

 

Nærmeste dagligvareforretning finnes i krysset mellom Markveien og Tverrveien, ca, 1,3 km unna. Øvrige servicetilbud finnes i Svelvik Sentrum, ca. 3,5 km fra tomteområdet.

 

Det er snuplass for buss i enden av Mariåsveien, og det går buss til sentrum av Svelvik på hverdager, ca. 1 gang pr. time, noe oftere på morgen og ettermiddag.

 

Det er gang- og sykkelvei store deler av veien til sentrum, og det jobbes med ytterligere sikring der slik ikke finnes.

 

Det er ca. 25 min. kjøring til Drammen, og ca. 50 min til Oslo, samt gode bussforbindelser fra Svelvik Sentrum til både Drammen og Sande.

 

Last ned prospekt her: prospekt-med-vedlegg-marias