Strømsø Torg 6

Bygget er tidligere benyttet av Norges Bank, og er et viktig eksempel på en tidlig finansinstitusjon. Bygget er reist i 1840 – 1842,  og ansett som et av de fremste senempirehus i Drammen. Bygningen med eksteriør, interiør og fast inventar er i dag fredet. Lokalene er for tiden ledig for leie.

Norges Bank-bygget

Norges Bank-bygget ble oppført i 1842 og var Norges Banks base i byen fram til slutten av 1980-tallet. Da la Norges Bank ned sin virksomhet i Drammen, og bygget ble omgjort til diskotek. Etter noen år ble diskoteket lagt ned, og holdt på å bli klubblokaler for MC-klubben Bandidos. Banken kjøpte imidlertid bygget, og gjorde det om til bank igjen.

Byggeskikksprisen 2003

Norges Bank-bygget ble tildelt Drammen kommunes byggeskikkpris 2003 i konkurranse med i alt 20 bygg. Det er ny rekord i antall kandidater.

Juryen skrev i sin begrunnelse at det her er foretatt en bruksmessig modernisering av en fredet bygning i sentrum. Det innebærer arkitektoniske valg, og tilføyelse av kvaliteter som skal fungere for bygget selvstendig, som helhet og i plassen i det offentlige rom. Denne utfordringen er løst på en meget vellykket og prisverdig måte.

Neste eiendomStasjonsgata 14